ТРЕМОЛ – SMD

Автоматизирано управление на вентилацията в производствени зали за SMD насищане на печатни платки.

– управление на 5 броя вентилатори

– управление на 7 броя честотни регулатори

– използване на отпадната температура от SMD машините за подгряване на подаващия въздух в залите

– контрол на дебита на вентилациите в зависимост от броя на работещите SMD  машини

– контрол на влажността в залите