Este SPA – реализиран проект от Automation+ с автоматизация на осветление, HVAC и Аудио.

Интелигентно управление на:

– DALI LED осветление
– DMX 512 RGB осветление
– KNX  фазови димери
– зонов контрол на осветлението от стенни панели
– зонов контрол на Audio от стенни панели
– управление на HVAC оборудване