Fair Play – автоматизация на офис сграда:

  • управление на вентилационни камери
  • контролиране на постоянния дебит на подавания въздух в зависимост от обитаемостта по етажите в сградата
  • интеграция с Mitsubishi Electric термопомпени агрегати