Бъдещето е на модерните сгради

 • интелигентно осветление
 • прецизен контрол на отоплението и климатизацията
 • количество свеж въздух според нуждите
 • активна слънцезащита
 • непрекъсваемост на процесите
 • интелигентно измерване и дялово разпределение
 • алармиране и известяване 
 • интелигентно измерване и дялово разпределение
 • таймери и времеви грфици
 • централизиран мониторинг и визуализация
 • отдалечена подръжка – IoT