Бъдещето е на модерните сгради

Traditional, solid timber construction designed for permanent use is becoming less desirable for building owners and investors, according to the federal association of builders. A visible sign of this are architecturally unique buildings with their container-like design. These solutions make new demands on installation technology като:

 • интелигентно осветление
 • прецизен контрол на отоплението и климатизацията
 • количество свеж въздух според нуждите
 • активна слънцезащита
 • непрекъсваемост на процесите
 • интелигентно измерване и дялово разпределение
 • алармиране и известяване 
 • интелигентно измерване и дялово разпределение
 • таймери и времеви грфици
 • централизиран мониторинг и визуализация
 • отдалечена подръжка – IoT