Fair Play – BMS:

  • AHU control
  • контролиране на постоянния дебит на подавания въздух в зависимост от обитаемостта по етажите в сградата
  • heat pumps “Mitsubishi Electric” integration