Automation+ изпълни проект за BMS в Апарт хотел Лъки Банско с висока енергийна ефективност – намаляване на разходите за потребление на енергия с 30%.

Обхват на BMS:

 • управление на соларна система за производство на гореща вода
 • управление на машинен център
 • управление на помпи, „Sliding control“  на отоплението в хотела спрямо външната температура
 • управление на газови котли
 • автоматизирано управление на 9 броя вентилационни камери
 • автономна система против задимяване в ресторантите по време на „Show cooking“ програми
 • арбитриране по приоритет на всички източници на енергия
 • контрол на дренажни помпи
 • контрол на климатично оборудване „Mitsubishi Electric“
 • седмични графици на управляваните системи
 • автоматично известяване на поддържащия персонал при аларми